NOVEDADES
NOVEDADES

Necessites contractar? Gaudeix d´ajuts a la contractació de fins a 9.974€


AEBALL ha posat en marxa per cinquè any, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Programa 30 Plus que té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys en situació d’atur, mitjançant experiència laboral durant 6 o 9 mesos, acompanyada de formació i tutorització.

AVANTATGES PER A LES EMPRESES:
- Selecció de candidaturessegons els perfils que es necessitin.
- Incorporar treballadors/es que rebran una formació especialitzada en el seu sector.
- Subvenció de 1.108,33€/mes a jornada durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins 9.974,97€). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat. És compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral.
- Col·laboració d’AEBALL per a la presentació de la documentació necessària per a la subvenció.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA:
- Formalitzar un contracte laboral d'entre 6 i 9 mesos, mínim en contracte eventual o indefinit.
- La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
- La persona contractada ha de participar en una formació d'entre 20 i 100 hores, que organitzarà AEBALL i no tindrà cap cost per a l'empresa. L'empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació, en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas es superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).

Per a més informació, contacti al 93 33 704 50 o via email a virginia@aeball.net

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc del "Programa SOC-30 Plus”, regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

#TreballemPerGuanyarElFutur #EactiVateAmpliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona