Ventajas y descuentos
Ver todos los acuerdos

ECAE

Ventajas y descuentos AEBALL/UPMBALL té un acord amb “E.C.A.E., Estudio de Consultores, Abogados y Economistas”, empresa associada que ofereix serveis de gestió i assessorament integral empresarial i amb l’objectiu de contribuir a millorar la rendibilitat i la solvència de les empreses.

Gràcies a l’acord de col·laboració, les empreses associades podran beneficiar-se d’assessorament GRATUÏT per a la primera consulta, d’un breu diagnòstic econòmic-financer GRATUÏT a realitzar a la 1ª visita, i d’un 20% de descompte sobre els preus de tarifa a la resta de serveis.

SERVEIS QUE OFEREIX ECAE

ASSESSORAMENT

- Assistència jurídica integral
- Assessorament i creació d’empreses i altres tipus d’entitats
- Assessorament i preparació per el CONCURS DE CREDITORS
- Execució de convenis i plans de liquidació. ASSESSORAMENT en la Responsabilitat dels Administradors.
- Tramitació i presentació dels llibres comptables al Registre Mercantil.
- Processos de selecció de personal

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

- Consultoria en gestió econòmica i financera
- Revisió dels estats econòmics i financers (Auditoria Voluntària)
- Recolzament permanent en la gestió de la empresa
- Plans i estudis de viabilitat
- Consultoria fiscal, anàlisi de contingències fiscals i possibles estalvis fiscals
- Presentació i elaboració d’impostos
- Redacció i dipòsit de la Memòria, Comptes Anuals i Informe de Gestió en el Registre Mercanti

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FINANCERA

- Optimització dels recursos financers
- Diagnosi de les necessitats financeres a curt i llarg termini
- Planificació de Tresoreria
- Renegociació i unificació de deutes.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE

- Organització dels departaments administratius
- Revisió dels circuits administratius i altres processos
- Elaboració de la comptabilitat de manera externa i supervisió i tutoria departament comptable.

GESTIÓ PATRIMONIAL

- Gestió de patrimoni de les empreses, estudi dels actius financers infrautilitzats
- Gestió de patrimoni de persones físiques
i de societats. Obtenció màxima rendibilitat.

Per a més informació, o per sol·licitar els serveis d’ECAE poden contactar amb Mayte G.Donoso, sòcia-advocada, 93 200 80 70,
administracion@ecae.es, www.ecae.es, indicant la seva condició d’associats a AEBALL / UPMBALL


<< VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona